Automatische bevestiging na invullen Google form.

bron: EasyCloudComputing NL en Digital Inspiration, door Rob Petrie, 11 juni 2014


Automatische bevestiging na invullen formulier


Deelnemers aan enquête na deelname automatisch een bevestiging sturen.logo trans 305x305.pngNederlandse instructies, door Rob Petrie, EasyCloudComputing NL, juni 2014


Dit gebeurt middels een script, gemaakt door ‘Digital Inspiration’, wat ingevoerd moet worden in de scripteditor op uw spreadsheet-pagina.  Deze pagina bevat straks de gegevens die vanuit deelnames door middel van uw enquête/vragenlijst zijn gegenereerd.


Eén belangrijke voorwaarde voor het te gebruiken formulier: het met een veld bevatten met de naam
Email Address’  (zonder de tekens)


Volg de stappen nauwkeurig en daarna worden deelnemers automatisch op de hoogte gebracht van hetgene zij zelf hebben ingevuld. (mail-bevestiging)


Naamloze spreadsheet   Google Spreadsheets.png


zie volgende pagina

Kies voor ‘Leeg project’


Screenshot 2014-06-10 at 16.59.48.png


Project zonder titel.png
Plak het groene script hieronder in de editor.
Vervolgens vervangt u de tekst in het rood voor uw eigen tekst.
De inhoud die de deelnemer aan het formulier heeft meegegeven komt automatisch in de bevestiging.


/* Send Confirmation Email with Google Forms */
function Initialize() {
   var triggers = ScriptApp.getScriptTriggers();
   for (var i in triggers) {
       ScriptApp.deleteTrigger(triggers[i]);
   }
   ScriptApp.newTrigger("SendConfirmationMail")
       .forSpreadsheet(SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet())
       .onFormSubmit()
       .create();
}
function SendConfirmationMail(e) {
   
   try {
       
       var ss, cc, sendername, subject, columns;
       var message, value, textbody, sender;
       
       // This is your email address and you will be in the CC
       cc = Session.getActiveUser().getEmail();
       
       // This will show up as the sender's name
       sendername = "EasyCloudComputingNL";
       // Optional but change the following variable
       // to have a custom subject for Google Docs emails
       subject = "Google Formulier met succes verzonden:";
       // This is the body of the auto-reply
       message = "Wij hebben uw inschrijving ontvangen voor de GRATIS proefles Easy Cloud Computing.<br>Dinsdag 10 juni a.s. om 13:00 bent u van harte welkom!<br>de Sociëteit, Lutiik Oudorp 78, Alkmaar<br>Tot dan !<br><br>";
       ss = SpreadsheetApp.getActiveSheet();
       columns = ss.getRange(1, 1, 1, ss.getLastColumn()).getValues()[0];
       // This is the submitter's email address
       sender = e.namedValues["Email Address"].toString();
       // Only include form values that are not blank
       for ( var keys in columns ) {
           var key = columns[keys];
           if ( e.namedValues[key] ) {
               message += key + ' :: '+ e.namedValues[key] + "<br />";
           }
       }
       
       textbody = message.replace("<br>", "\n");
       GmailApp.sendEmail(sender, subject, textbody,
                           {cc: cc, name: sendername, htmlBody: message});
       
   } catch (e) {
       Logger.log(e.toString());
   }
}

Zie volgende pagina:


Screenshot 2014-06-10 at 17.05.08.png


Zo ziet dus het in de editor geplakte script eruit.


Klik nu op uitvoeren en kies dan voor initialiseren.
Klik vervolgens op ‘SendConfirmationMail’


Sluit alles af en neem de proef op de som door een test te verzenden met uw bestaande formulier en als email-adres uw eigen email-adres in te vullen.
Gun het script enkele minuten om de bevestiging te versturen naar uw email-adres.


Veel gebruiksplezier met dit geweldige script.
Het reeds vele malen getest, ook door EasyCLoudComputing NL


R.Petrie
EasyCLoudComputing NL                  
 


Reacties

Populaire posts van deze blog

Belastingaangifte 2014 via Tablet of Chromebook