Talent Ontmoet Praktijk (regio Alkmaar)

bron: Easy Cloud Computing nl, door Rob Petrie, 15 december 2014
 
 Easy Cloud Computing nl   e-learning & privétraining
Over TOP

Stichting Talent ontmoet Praktijk (TOP) actief is in 2014 ontstaan door een samenwerkingsverband van Stichting JA (Jongeren Activering) en stichting Sensus (Senior Super Star).
Onze missie: Het bevorderen van talentontwikkeling van jong tot oud.
Onze visie: Talentontwikkeling wordt bereikt door ontmoeting, beleving en ervaring van de praktijk.
Onze doelen.
  • Bevorderen van een veilige (verkeers) mobiliteit.
  • Voorkomen van schooluitval.
  • (Her) plaatsing in het arbeidsproces.
  • Bevorderen van de participatie aan de samenleving van jong tot oud.
De stichting tracht deze doelen te bereiken door het inzetten van rolmodellen en/ of het bieden van kennisoverdracht uit het bedrijfsleven evenals het ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten; waaronder cursussen, workshops, trainingen, stages en opleidingen, al dan niet in samenwerking met derden.
Deelgebieden zijn hierbij (of projectmatig loopt nu)
  • TOP workshops: Kennisoverdracht door het bedrijfsleven aan jong en oud gerelateerd aan studie, stage, werkervaringsplaatsen en het organiseren van bijeenkomsten tussen werkgevers en werkzoekenden om te matchen richting werk.
  • TOP Verkeerseducatie: het bevorderen van verkeersveiligheid d.m.v. leuke en leerzame cursussen.


Contact

Het bestuur van TOP actief bestaat uit
  • Victor Kloos, voorzitter – Wethouder Alkmaar
  • Ben Godijn, secretaris – Bestuursadviseur
  • Peter Tergau, penningmeester – interim – manager
Voor informatie over alle workshops van TOP  actief neemt u contact op met Renee Rademacher, telefoon 06 12911515 of renee@topactief.nl
Voor alle informatie over de Verkeersmarkt en verkeerseducatie  neemt u contact op Arjen de Groot, telefoon 06 51 866552 of arjen@topactief.nl
Het postadres van Stichting TOP actief is:
TOP Actief
Postbus 9027
1800 GA Alkmaar
Easy Cloud Computing nl is gouden partner van TOPactief

Wil je dit soort artikelen voortaan volgen klik dan rechts op deze pagina. Gebruik de knoppen hieronder om te delen met vrienden die hier wat aan hebben. Bedankt!


 ECC nl      &   

Reacties

Populaire posts van deze blog

Automatische bevestiging na invullen Google form.

Belastingaangifte 2014 via Tablet of Chromebook