Posts

Posts uit december 15, 2014 weergeven

Talent Ontmoet Praktijk (regio Alkmaar)

Afbeelding
bron: Easy Cloud Computing nl, door Rob Petrie, 15 december 2014
Easy Cloud Computing nle-learning & priv├ętrainingOver TOP Stichting Talent ontmoet Praktijk (TOP) actief is in 2014 ontstaan door een samenwerkingsverband van Stichting JA (Jongeren Activering) en stichting Sensus (Senior Super Star). Onze missie: Het bevorderen van talentontwikkeling van jong tot oud. Onze visie: Talentontwikkeling wordt bereikt door ontmoeting, beleving en ervaring van de praktijk. Onze doelen. Bevorderen van een veilige (verkeers) mobiliteit.Voorkomen van schooluitval.(Her) plaatsing in het arbeidsproces.Bevorderen van de participatie aan de samenleving van jong tot oud. De stichting tracht deze doelen te bereiken door het inzetten van rolmodellen en/ of het bieden van kennisoverdracht uit het bedrijfsleven evenals het ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten; waaronder cursussen, workshops, trainingen, stages en opleidingen, al dan niet in samenwerking met derden. Deelgebieden zijn hierbij (of pro…