Tags toepassen in Google Drive, kan dat ?

JA DAT KAN


✔ weliswaar tijdens allerlei testen ontdekt, maar niet minder waardevol.
✔ buiten de geëigende Mappen structuur kan je nu aan je bestanden tags toevoegen en ze zo in een andere zoek-order terugvinden.
✔ zie bijgevoegde video van een paar minuten

Succes bij een nog betere ordening van je bestanden.